ثبت‌نام الکترونیکی دانش آموزان مهاجر افغان تا ۱۰ شهریور ادامه دارد

مهلت ثبت‌نام دانش آموزان مهاجر افغان در سامانه سهما تا ۱۰ شهریور ادامه دارد

ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغان

 

حدود 700 هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس ایران تحصیل می‌کنند. به علت شرایط موجود در کشور افغانستان، جمعیت دانش‌آموز اتباع در مدارس کشور رو به افزایش است.

فرآیند ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغان

 

ثبت‌نام کلیه دانش‌آموزان اتباع خارجی مجاز در سامانه سهما یا هوشمند مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت امکان‌پذیر است.

 • درج شناسه یکتا «ده رقمی» برای ثبت‌نام دانش آموزان مهاجر افغان در سامانه هوشمند مدیریت اتباع و مهاجرین سازمان ملی مهاجرت الزامی است.
 • مدیران مدارس با توجه به تغییر در روند ثبت نام اتباع خارجی در دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم باید موارد ذیل را رعایت کنند:

دانش‌آموزان اتباع خارجی باید مجوز سامانه ملی مهاجرت را دریافت و ثبت‌نام خود را به‌صورت سیستمی در سامانه my.medu انجام دهند. لذا ثبت‌نام دانش‌آموز به‌صورت حضوری در مدارس ممنوع و با مدیران متخلف بر اساس قانون برخورد خواهد شد. آن دسته از دانش‌آموزان متوسطه دوره اول اتباع خارجی که متقاضی تعیین سطح هستند.

بعد از پیش ثبت‌نام در سامانه my.medu باید با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه، درخواست مجوز تعیین سطح کنند. کارشناسان مناطق نیز از ارجاع حضوری دانش‌آموزان به استان خودداری کنند. آن دسته از دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم اتباع خارجی که متقاضی تعیین سطح هستند. بعد از پیش ثبت‌نام در سامانه my.medu باید با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه، درخواست مجوز تعیین سطح کنند.

کارشناسان مناطق از ارجاع حضوری دانش‌آموزان به مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور خودداری کنند. مهلت ثبت‌نام در سامانه سهما تا 10 شهریور است.

 • دانش آموزان مهاجر افغان برای ثبت‌نام در سامانه سهما به دو بخش تقسیم می‌شوند:

بخش اول؛ دانش‌آموزان اتباع خارجی فاقد شناسه یکتا که برای ثبت‌نام در سامانه سهما

 • بعد از ورود در صفحه اول از گزینه فاقد شناسه یکتا وارد می‌شوند، ورود مشخصات و انتخاب یک دفتر کفالت که در لیست آمده است.
 • دریافت کد پیگیری و بعد از آن مراجعه به دفتر کفالت، دریافت گواهی شماره اختصاصی از دفتر کفالت که دارای شناسه یکتای دانش آموز است.
 • بعد از 3 روز می‌توانند وارد سامانه my .medu شوند و برای ثبت‌نام مدرسه پیش ثبت‌نام کنند.

بخش دوم؛ دانش‌آموزان اتباع دارای شناسه یکتا برای ثبت‌نام در سامانه سهما

 • بعد از ورود به سایت سامانه ملی مهاجرت، گزینه ثبت‌نام دانش‌آموزان را انتخاب کنید.
 • ورود شناسه و مشخصات و انجام سایر مراحل، بعد از 3 روز می‌توانند وارد سامانه my.medu شده و پیش ثبت‌نام خود را انجام دهند.
 • بدین معناست که مجوز از سامانه ملی مهاجرت دریافت نکرده‌اند و باید برای تعیین تکلیف خود به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کنند.
 • والدین دانش‌آموز باید وارد سامانه ‌My.medu شوند و اطلاعات دانش‌آموز را ثبت کنند.
 • مدیران مدارس باید با توجه به تغییر فرایند ثبت‌نام در سال جاری، از پذیریش اتباع بدون مجوز خودداری کنند، هر نوع ثبت‌نام غیر از روش اعلام شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات برخورد خواهد شد.

 

ثبت‌نام الکترونیکی دانش آموزان مهاجر افغان تا ۱۰ شهریور ادامه دارد

مهلت ثبت‌نام دانش آموزان مهاجر افغان در سامانه سهما تا ۱۰ شهریور ادامه دارد

ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغان