سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران چقدر است؟

سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران بین ۹ میلیارد تومان تا ۲۵۰ میلیارد تومان است.

سرمایه‌ گذاری افغانستانی ها

سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران

 

رئیس انجمن سرمایه‌ گذاری خارجی گفت:

ما هر سال بین ۲۰ تا ۵۰ سرمایه‌ گذار افغانستانی داشتیم اما در یک سال و نیم اخیر ۲۸۰ سرمایه‌ گذار افغانستانی وارد ایران شده‌اند.

حسین سلیمی گفت:

در کنار کاهش صادرات، میزان سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران دستخوش افزایش شده است. می توانم بگویم میزان سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران با رشد ۵۰ درصدی مواجه شده است.

هر سال بین ۲۰ تا ۵۰ سرمایه‌گذار افغانستانی داشتیم اما در یک سال و نیم اخیر ۲۸۰ سرمایه‌ گذار افغانستانی وارد ایران شده‌اند.

 حجم تقاضای سرمایه‌گذاری

این تقاضاها شامل تقاضاهایی برای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلار تا ۲۰ میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.

‌حوزه های سرمایه‌گذاری

اغلب پیشنهادات رسیده به سرمایه‌گذاری در حوزه بسته‌بندی مواد غذایی در ایران مرتبط است. از حبوبات تا رب گوجه‌فرنگی.

در حقیقت این کالاها در افغانستان خریدار دارد و در نتیجه سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ می‌آید و در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و مواد غذایی ما را هم صادر می‌کند که این مساله برای ما مهم است.

در حقیقت سرمایه‌گذاری بر حوزه مرتبط با صادرات مواد غذایی ایران رتبه اول در تقاضاهای رسیده را از آن خود کرده است. بخش پرتقاضای دیگر گروه ساختمانی و مصالح ساختمانی است.

پیش از این تقاضا برای حضور در صنعت سیمان و سرمایه‌گذاری در این بخش بالا بود اما با کندشدن عملیات عمرانی در افغانستان، حجم تقاضا در این بخش کاهش یافته است.

اتباع افغانستانی از لحاظ تعداد بالاترین سرمایه گذاری را در ایران داشته‌اند و این سرمایه گذاری مبالغی بین ۳۰۰ هزار دلار تا ۵ میلیون دلار است.

اگر مبنای دلار را ۵۰ هزار تومان محاسبه کنیم سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران بین ۹ میلیارد تومان تا ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

به طوری که با این میزان پول می‌توان کارگاه‌ها و صنایع کوچک را با بازدهی بالا و هزینه کم راه اندازی کرد.

ارزآوری به صورت غیرقابل رصد از دستاوردهای سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها داخل ایران است و چون مبالغ کوچک با تعداد بالا هستند می‌تواند مؤثر واقع شده و به کمک منابع ارزی ایران بیاید.

 

 

سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران چقدر است؟

سرمایه‌ گذاری افغانستانی‌ ها در ایران بین ۹ میلیارد تومان تا ۲۵۰ میلیارد تومان است.

سرمایه‌ گذاری افغانستانی ها