ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغان

ثبت‌نام الکترونیکی دانش آموزان مهاجر افغان تا ۱۰ شهریور ادامه دارد

  حدود 700 هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس ایران تحصیل می‌کنند. به علت شرایط موجود در کشور افغانستان، جمعیت دانش‌آموز اتباع در مدارس کشور رو به افزایش است. فرآیند ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغان   ثبت‌نام کلیه دانش‌آموزان اتباع خارجی مجاز در سامانه سهما یا هوشمند مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت …

ثبت‌نام الکترونیکی دانش آموزان مهاجر افغان تا ۱۰ شهریور ادامه دارد ادامه »