واکسیناسیون فلج اطفال

طرح واکسیناسیون فلج اطفال در غرب افغانستان اجرایی شد

  واکسیناسیون فلج اطفال در غرب افغانستان   رئیس بهداشت و درمان ولایت هرات با اشاره به پنجمین دور از طرح واکسیناسیون فلج اطفال گفت 750 هزار کودک زیر پنج سال در ولایت هرات واکسینه می‌شوند. وزارت بهداشت و درمان حکومت افغانستان همچنین گفته است واکسیناسیون فلج اطفال در 28 ولایت این کشور آغاز خواهد …

طرح واکسیناسیون فلج اطفال در غرب افغانستان اجرایی شد ادامه »